Kurs na prowadzącego strzelanie – 20, 21, 22 Styczeń 2022

Kurs „Prowadzący Strzelanie”.

Zapraszamy do udziału w kursie dla „Prowadzących strzelanie”. Termin kursu: 20-22 Styczeń 2022 r.

Plan: 20.01. (czwartek) – 21.01. (piątek) Przesłanie materiałów do samokształcenia do wykładów oraz egzaminu 22.01. (sobota) 8.00 – 15.00 wykłady z zagadnień prowadzącego strzelanie oraz pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne, egzamin końcowy. Miejsce szkolenia – Gdańsk, ul. Kopernika 16, Strzelnica LOK Gdańsk. Kurs będzie realizowany z ograniczeniami wynikającymi z COVID. Uczestnicy w pierwszym dniu otrzymają szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień zawartych w przekazanych im materiałach szkoleniowych. Do dyspozycji online będą instruktorzy. Część szkolenia medycznego będzie realizowana również w ramach samokształcenia. Uczestników ze służb mundurowych, lub innych posiadających kurs KPP prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o możliwości uczestnictwa w zajęciach strzeleckich lub w wypadku służb – aktualne badania okresowe. Z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów COVID-19, zajęcia praktyczne i egzamin końcowy odbędą się w dwóch grupach. Wszystkich uczestników prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad profilaktyki antywirusowej. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, zostają nadaje uprawnienia „Prowadzącego strzelanie” wynikające z Rozporządzenia Ministra MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy SG i wszystkich innych służb mundurowych jak również dla osób „nie mundurowych”. Uczestników szkolenia nie obowiązuje konieczność przynależności do Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim jak również posiadania patentu oraz licencji PZSS. Absolwenci kursu posiadają uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania strzelania z broni: A – pneumatycznej; B – palnej bocznego zapłonu; C – palnej centralnego zapłonu; D – maszynowej (pistolet); E – samoczynnej; F – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action); G – gładkolufowej. Zajęcia realizowane są według programu nauczania LOK, ze zmianami organizacji zajęć wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej oraz ze szczególnym uwzględnieniem poziomu posiadanej przez kursantów wiedzy. Poza możliwością nabycia nowych bardzo pożądanych ostatnio uprawnień, kurs jest wyśmienitą okazją wymiany doświadczeń strzeleckich z różnych resortów i służb jak również nawiązania nowych – często bardzo interesujących znajomości. Zajęcia prowadzone są w miejscu z dogodnym dojazdem, na nowoczesnej strzelnicy LOK w Gdańsku – Aniołki http://strzelnicalokgdansk.pl/. Koszt kursu to 650 zł. brutto (wystawiamy F VAT). W cenie kursu zawarta jest opłata za legitymację „Prowadzącego Strzelanie” oraz za wszystkie materiały obowiązujące na szkoleniu. Posiadanie uprawnień prowadzącego strzelanie to duża niezależność w korzystaniu z obiektów strzeleckich ale również wielka odpowiedzialność. Zapisy proszę zgłaszać na adres: biuro.zwgdansk@lok.org.pl. Obowiązuje przedpłata na konto w wysokości 200 zł. NR KONTA: 93 1240 5400 1111 0000 4917 0276 BANK PEKAO. Wpłata z dopiskiem „Kurs PS/18/2020/BPZW/GDA„.

Serdecznie zapraszamy. Tel. kontaktowy: 508-024-009, 508-024-011.