Kurs Prowadzący Strzelanie maj 2020

Kurs „Prowadzący Strzelanie”.

Zapraszamy do udziału w kursie dla „Prowadzących strzelanie”.
Termin kursu:
28.05. czwartek  17.00-19.00  – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne, dokumentacja.
29.05. piątek      17.00-19.00  – szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej zakończone
egzaminem.

30.05. sobota 8.00 – 14.00 zajęcia praktyczne, egzamin końcowy
Miejsce szkolenia – Gdańsk, ul. Kopernika 16, Strzelnica LOK Gdańsk.
Kurs będzie realizowany w nowej konwencji. Uczestnicy w pierwszym dniu otrzymają szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień zawartych w  przekazanych im materiałach szkoleniowych. Do dyspozycji online będą instruktorzy. Część szkolenia medycznego będzie realizowana również w ramach samokształcenia. Uczestników ze służb mundurowych, lub innych posiadających kurs KPP prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Nadal warunkiem przystąpienia do szkolenia  jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o możliwości uczestnictwa w zajęciach strzeleckich lub w wypadku służb – aktualne badania okresowe. Z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów COVID-19, zajęcia praktyczne i egzamin końcowy odbędą się w dwóch grupach. Wszystkich uczestników prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad profilaktyki antywirusowej.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, zostają nadaje uprawnienia „Prowadzącego strzelanie” wynikające z Rozporządzenia Ministra MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy SG i wszystkich innych służb mundurowych jak również dla „zwykłych” – osób „nie mundurowych”. Uczestników szkolenia nie obowiązuje konieczność przynależności do Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim jak również posiadania patentu oraz licencji PZSS.
Absolwenci kursu posiadają uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania strzelania z broni:
A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej
Zajęcia realizowane są według programu nauczania LOK ze zmianami organizacji zajęć wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej oraz ze szczególnym uwzględnieniem poziomu posiadanej przez kursantów wiedzy. Poza możliwością nabycia nowych bardzo pożądanych ostatnio uprawnień, kurs jest wyśmienitą okazją wymiany doświadczeń strzeleckich z różnych resortów i służb jak również nawiązania nowych – często bardzo interesujących znajomości. Zajęcia prowadzone są miejscu z dogodnym dojazdem, na nowoczesnej strzelnicy LOK w Gdańsku – Aniołki http://strzelnicalokgdansk.pl/ Koszt kursu to 650 zł. brutto (wystawiamy F VAT) w tym amunicja, legitymacja „Prowadzącego Strzelanie” oraz materiały wszystkie obowiązujące  szkoleniowe na własność. Posiadanie uprawnień prowadzącego to duża niezależność w korzystaniu z obiektów strzeleckich ale również wielka odpowiedzialność.
Zapisy proszę zgłaszać na adres biuro.zwgdansk@lok.org.pl. Obowiązuje przedpłata na konto w wysokości 200 zł. NR KONTA: 93 1240 5400 1111 0000 4917 0276 BANK PEKAO
Wpłata z dopiskiem „Kurs PS/1/2020/BPZW/GDA” Serdecznie zapraszamy.
Tel. kontaktowy 508024009, 508024011.